Krijg ik na het verwijderen een attest?

Attest na verwijderen

Voor het verwijderen van asbest zijn heel wat administratieve formaliteiten nodig. Niet alleen voor de werken, maar ook na de voltooiing ervan. Zoals het afleveren van een saneringseindrapportage.

Saneringseindrapportage

Wanneer we asbest verwijderen, leveren we na de werken een saneringseindrapportage af. Dit attest bevat meer informatie over de materiaaltypes, hoeveelheden, transport, verwerking, labo-luchtmetingen enz. Het bewijst dat je het asbestafval op wettelijke wijze liet afvoeren.

Bovendien maakt dit attest de afvalstroom traceerbaar. Anders zouden bewoners het gevaarlijk afval zelf verwijderen en sluikstorten. Nu weet men precies wat er met het asbest gebeurde.

Asbestinventaris

We maken een onderscheid tussen een asbestinventaris en een verwerkingsattest.

Een verwerkingsattest wordt opgemaakt door een erkend asbestverwijderaar, nadat die zijn taak heeft volbracht. Een asbestinventaris is een overzicht van alle asbesthoudende materialen in een gebouw.

Deze inventaris is verplicht voor elke werkgever. Ze geldt ook voor scholen, crèches, gemeentehuizen en gelijkaardige openbare gebouwen.

Er is nog geen wettelijke verplichting om een asbestinventaris te maken bij de verkoop van een woning. Hier komt wel verandering in. Want in de toekomst is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te hebben. De Vlaamse overheid is momenteel bezig met het uitwerken van de regelgeving.

Toch doe je er als koper goed aan om een asbestinventaris te vragen. Zo voorkom je onaangename verrassingen.