Asbest verwijderen?

Wij helpen je met het verwijderen van alle vormen van asbest

Asbest verwijderen

volgens de juiste technieken

Dat asbestvezels uiterst schadelijk zijn voor je gezondheid, is algemeen geweten. Er bestaan meer dan 3500 bouwtoepassingen van asbest. Asbest komt – in verschillende situaties – voor in vrijwel elk ouder gebouw, van in de kelder tot en met het dak. Noem maar op: asbest(golf)platen, asbesttegels, asbestisolatie, asbestleien, asbestkit,…

 

Partner van ‘Huis Gemaakt’ op VTM

Hoe asbest
verwijderen?

De juiste techniek om asbest te verwijderen, hangt af van de toestand waarin het asbest zich bevindt.

Zo maken asbestdeskundigen een onderscheid tussen drie vormen van asbest. Op basis daarvan selecteren asbestsaneerders de juiste afbraaktechniek met bijhorende beschermingsmaatregelen. A.A.R.S. biedt voor elke asbestsituatie een totaaloplossing, conform TRACIMAT.

> Hechtgebonden asbest:

Deze asbestmaterialen bevinden zich nog in goede staat. De asbestvezels zijn gebonden met cement, bitumen, kunststof of lijm. Een veelvoorkomend voorbeeld zijn golfplaten van asbestcement.

> Semi-hechtgebonden asbest:

Het asbest was in oorsprong hechtgebonden, maar bevind zich nu in een beschadigde, verouderde of verweerde toestand. Asbestvezels kunnen mogelijk vrijkomen.

> Losgebonden asbest:

Alle overige materialen van asbest, zoals spuitasbest, leidingisolatie, picalplaten,…

Binnen deze vormen heb je nog verschillende soorten asbest: chrysotiel (wit) amosiet (bruin) en crocidoliet (blauw).

Totaalservice
met afbraakwerken

In vele gevallen gaat het verwijderen van asbest samen met de volledige of gedeeltelijke afbraak van een gebouw, alsook bij renovatie.

 

Asbestinventaris
door asbestdeskundigen

In tal van gevallen is een asbestinventarisatie, uitgewerkt door een erkende asbestdeskundige, wettelijk verplicht. Zo moet er voor elke ruimte waar mensen worden tewerkgesteld een asbestinventarisatie worden opgesteld. Daarnaast moet een bouwheer voor de uitvoering van de renovatie- of afbraakwerken een asbestinventarisatie laten opstellen voor de gebouwen waarop de werken betrekking hebben.

Een asbestinventaris nodig?
Vertrouw op de expertise van A.A.R.S.

Onze aanpak voor het verwijderen van asbest?

Asbestverwijdering in heel Vlaanderen

 

Bekijk hier onze realisaties.

1. Duidelijke info en veilige werkwijze,

na vrijblijvend plaatsbezoek door asbestdeskundige

2. Snelle service,

eventueel inclusief afbraakwerken

3. De juiste techniek,

Voor elke situatie soort van asbest

Enkele projecten