Asbestattest: Hoe pak ik dit nu best aan?

Vermoedelijk asbest in je woning? Kies eerst voor een asbestinventaris, pas dan voor een asbestattest. 

 

Sinds november 2022 moet je verplicht over een asbestattest beschikken als je een woning verkoopt die ouder is dan 2001. Veel woningen die dateren van voor deze bouwdatum, bevatten asbesthoudende materialen. Asbest komt in tal van gedaanten voor, zowel in losse vorm als hechtgebonden. Het is niet altijd eenvoudig om de aanwezigheid van asbest vast te stellen. Ook het correct inschatten van de mogelijke asbestrisico’s vereist de nodige expertise. Als erkende asbestverwijderaar A.A.R.S adviseren wij om bij een toekomstige verkoop eerst een asbestinventaris te laten opmaken. Op basis hiervan kan je eventuele asbesthoudende materialen correct laten verwijderen. Vervolgens kan je een asbestattest aanvragen, waarna je met een gerust hart je woning kan verkopen. Contacteer ons voor een asbestinventaris. 

 

Wie zijn huis wil verkopen, hoopt hiervoor een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen. Als verkoper heb je er dan ook alle belang bij om je woning in optimale conditie in de markt te zetten. Zeker bij oudere woningen kunnen er ook achterliggende problemen bestaan. De aanwezigheid van asbest is één de meest waarschijnlijke verdoken problemen. Om je woning te verkopen aan de beoogde prijs, adviseren wij om eerst risicovolle asbesthoudende materialen vakkundig te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar zoals A.A.R.S.

 

Verplicht asbestattest 

Zeker met de recente invoering van het verplichte asbestattest voor oudere woningen, heb je hier alle belang bij. Potentiële kopers worden via het asbestattest in alle transparantie geïnformeerd over alle aanwezige asbesthoudende materialen. OVAM verzamelt alle asbestattesten in een online databank. De informatie die op dit attest staat, kan je niet zomaar wijzigen. Hiervoor moet je – na het eventueel verwijderen van asbest – een nieuw attest aanvragen. Dit heeft uiteraard een prijskaartje.   

 

Asbestinventaris 

Daarom adviseren wij altijd om eerst een asbestinventaris te laten opstellen. Dit geeft je nog de kans om de nodige maatregelen – waaronder het correct en vakkundig laten verwijderen van risicovolle asbesthoudende materialen – te treffen vooraleer je het verplichte asbestattest aanvraagt door een gecertificeerde asbestdeskundige. 

 

Helder stappenplan 

Volg onderstaand stappenplan:  

  1. Laat eerst een asbestinventaris opstellen door A.A.R.S. Zo weet je of er risicovolle asbest aanwezig is in je huis.  
  2. Laat de ongebonden asbest meteen verwijderen. Om dit veilig te laten verlopen, werken we als erkende asbestverwijderaar met een hermetische zone. Gebonden asbest kunnen we vrij eenvoudig verwijderen via de zogeheten eenvoudige handelingen. 
  3. Tenslotte wordt er een update gemaakt van de asbestinventaris en kan het verplichte asbestattest ingediend worden. Omdat je alle risicovolle asbest al hebt verwijderd, krijgt je woning dus de stempel ‘asbestvrij’. Je kan nu je woning zorgeloos verkopen aan de beoogde prijs.  

Een asbestattest blijft tien jaar geldig. Vooraleer je het aanvraagt, laat je best alle asbest correct verwijderen. Ook al ben je nog niet meteen van plan om je woning te verkopen, je kan bij een asbestvrij huis altijd al een asbestattest laten opstellen en registreren bij OVAM.