Asbestattest: Hoe pak ik dit nu best aan?

Wanneer heb ik een asbestattest nodig? Ga je je huis verkopen? Dan wil je, uiteraard, de beste prijs hiervoor krijgen. Je zorgt ervoor dat je huis er tip-top uitziet, maar vergeet niet dat er soms ook achterliggende problemen zijn. Zo kan er zich asbest bevinden in je woning. Om een zo rendabel mogelijke verkoop te realiseren, kan je best op voorhand alle gevaarlijke asbest-bouwmaterialen verwijderen.   Sinds november 2022 ben je verplicht om een asbestattest te hebben als je je woning verkoopt. (Het is alleen van toepassing op woningen van vóór 2001 bij het verlijden van de verkoopakte) Zo ben jij, als ook de nieuwe eigenaar op de hoogte van de asbest toestand van de woning. Al deze asbestattesten worden door OVAM bijgehouden in een databank.   Let op! Eens het asbestattest ingestuurd werd in de databank, kan je dit niet zomaar wijzigen. Hiervoor dien je opnieuw een asbestattest te laten opmaken.   Hoe ga je best te werk? Wij raden aan eerst een asbestinventaris […]

Lees verder…

Hoe werkt een hermetische zone en wanneer wordt het gebruikt?

Hermetische zone

Wanneer is een hermetische zone nodig? Een hermetische zone (afgekort: HZ) wordt gebouwd rond materiaal met asbest dat niet verwijderd kan worden zonder te beschadigen. Een voorbeeld hiervan kan je zien bij deze realisatie. Hier gaat het over asbest kalkisolatie rond chauffagebuizen. De ruimte wordt hermetisch geplastificeerd en goed afgeplakt, voordat men begint aan de saneringswerken. Asbest verwijderen Asbest kan je niet zomaar kuisen, het is zeer licht. Asbest is lucht gedragen, dit wil zeggen dat asbest zich gemakkelijk via de lucht verplaatst. Om asbest uit de lucht te halen, werken we met luchtwissels. We trekken verse/schone lucht in de zone en de met asbestvervuilde lucht zuigen we op door middel van een extractor met een HEPA-filter te gebruiken. Door meer lucht uit de zone te trekken, dan dat we binnen laten, creëren we onderdruk. Hierdoor kunnen de asbestvezels nooit naar buiten. Tijdens deze werken worden er alsnog labometingen gedaan buiten de zone. Zo zijn we er helemaal zeker van dat er geen asbest ontsnapt […]

Lees verder…

Mag ik regenwater met asbestvervuiling gebruiken?

Asbest regenwater

Asbestvezels zijn niet alleen gevaarlijk tijdens de verwijdering van asbesthoudende materialen. Er zijn nog andere blootstellingen mogelijk. Zoals regenwater.  Hoe komt asbest in regenwater terecht?  Stel: je hebt een dak met asbesthoudende golfplaten. Tijdens een fikse bui loopt het regenwater via deze dakbedekking naar een regenput. Ongewild komen er asbestvezels in het water terecht. Zeker wanneer de golfplaten in slechte staat zijn.   Is dat gevaarlijk?  In eerste instantie is dat geen probleem, omdat de asbestvezels gebonden zijn aan waterdruppels.  Maar wat als je regenwater uit de put haalt om je moestuin of gazon te besproeien? Na verloop van tijd droogt het water op. De asbestvezels blijven dan achter op de groenten en grassprieten. Bij een windstoot kunnen ze samen met opvliegend stof je longen binnendringen – met alle gevolgen van dien.   Hergebruik is geen goed idee  De blootstelling zal niet erg groot zijn. Toch is het best om elk contact met asbestvezels – hoe klein dan ook – te vermijden.   Wees dus voorzichtig. Gebruik regenwater dat vervuild is met asbest niet voor de besproeiing van je tuin, het wassen van je auto of in de wasmachine.   Wil je toch inzetten […]

Lees verder…

Welke beschermende kledij is nodig bij een asbestverwijdering?

Asbest herkennen

Asbest brengt allerlei gezondheidsrisco’s met zich mee. Een asbestverwijdering is dus niet zonder gevaar. Daarom moeten onze medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen. Hiermee wordt een blootstelling aan schadelijke asbestvezels vermeden.  Wist je dat…  … bij werken in een hermetisch afgesloten zone de volledige outfit op het einde van de dag wordt weggesmeten? Dan hebben we het niet allen over de handschoenen, maar ook over T-shirts en ondergoed. Dat is een van de redenen waarom een asbestverwijdering niet goedkoop is.     Tyvek overall  Een Tyvek overall zorgt voor een eerste beschermlaag. Deze wegwerpoverall bestaat uit polyethyleen, en is daarmee licht (voor een maximale bewegingsvrijheid) maar tegelijkertijd stevig.  Deze overalls hebben een aansluitende kap. Daarnaast worden ze aan de enkels en polsen afgetapet, zodat er zeker geen asbestvezels doordringen.   Mondmasker  Afhankelijk van het type asbest dat we verwijderen, kiezen we voor een mondmasker of een volgelaatmasker.   Deze maskers zijn uitgerust met een P3-filter:  P1: tegen stof en rook die geen verandering teweegbrengt in de structuur van de ademhalingswegen (bv. steengruis, houtsplinters, enz.).  P2: tegen schadelijke stoffen die de ademhalingswegen […]

Lees verder…

Wat is het verschil tussen losse en hechtgebonden asbest?

Asbest werd zowat overal gebruikt: in dakleien, bloembakken, imitatiemarmer, plaasterisolatie, afvoergoten … noem maar op. Binnen al deze toepassingen onderscheiden we twee soorten asbest, namelijk los of hechtgebonden. Maar wat is nu het verschil? De verschillende soorten asbest Asbestmaterialen vallen onder een van deze categorieën: Hechtgebonden asbest Hechtgebonden asbest mag je in principe zelf verwijderen (met de nodige voorzorgsmaatregelen).  Bij deze materialen zijn de asbestvezels gebonden met een sterk bindmiddel. Dat kan cement zijn (zoals bij golfplaten), maar evengoed bitumen, kunststof of lijm. Losse asbest Losse asbest heeft meestal een hogere concentratie asbestvezels en een zwak bindmiddel, zoals gips. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie rond de leidingen van een centrale verwarming of geperste Pical-platen. Semi-hechtgebonden asbest Tenslotte is er nog een derde soort: semi-hechtgebonden asbest. Dat is simpelweg hechtgebonden asbest in slechte toestand (door veroudering of beschadigingen). Hierdoor komen de vezels makkelijker vrij. Gevaar Hechtgebonden asbest in goede staat vormt geen probleem voor je gezondheid. Want de vezels zitten stevig verankerd in het draagmateriaal. Let wel op […]

Lees verder…

Wat gebeurt er met asbest als het verwijderd is?

Asbest verwijderen

Je staat er niet vaak bij stil, maar de asbestverwijdering is slechts de helft van het werk. Nadien moet het afval naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf gebracht worden, die het onschadelijk maakt. Stap 1: transport Klassiek sloopafval mag je simpelweg in een container dumpen en naar een sorteercentrale brengen. Voor asbestafval is dit verboden. Het transport is streng geregeld, en wordt later waarschijnlijk in de ADR-wetgeving opgenomen (een Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg). Je moet dus aan strikte voorwaarden voldoen. Een overzicht: Het asbestafval krijgt eerst een dubbele stofdichte verpakking Op de verpakking komt een asbestlabel Afhankelijk van het type asbest gebeurt het transport in een gesloten container De wetgeving omtrent het transport van asbestafval verschilt van provincie tot provincie Leer meer over het afvoeren van asbest > Stap 2: verwerking Asbest verwerken doen we niet zelf. Hiervoor zijn gespecialiseerde firma’s nodig. Die hebben de juiste machines, technische knowhow en milieuvergunningen. In Vlaanderen zijn er slechts enkele onderneming die asbest […]

Lees verder…

Is asbest schadelijk voor dieren en planten?

Asbest gevaarlijk voor dieren en planten?

Iedereen weet dat asbest schadelijk is voor onze gezondheid. Maar is het ook gevaarlijk voor honden, katten en andere dieren? En wat met planten? De antwoorden vind je in dit artikel. Gevaar voor dieren Ook dieren zijn gevoelig voor asbestblootstellingen. Want ze kunnen – net als mensen – de vezels inademen. Diagnose De diagnose is wel moeilijker te stellen. Want sommige gezondheidsproblemen hebben een andere oorzaak. Een dierenarts kan hierover uitsluitsel geven. Symptomen Veelvoorkomende symptomen zijn gewichtsverlies en ademhalingsproblemen. Sommige dieren vertonen ook harde, gevoelige zwellingen die van vorm veranderen. Belangrijk om te weten is dat symptomen vaak meer dan 10 jaar nodig hebben om zich te manifesteren. Voorzorgsmaatregelen Neem steeds de juiste voorzorgsmaatregelen wanneer je met asbesthoudend materiaal werkt en er dieren in de buurt zijn. Zorg bijvoorbeeld dat paarden op een veilige afstand staan wanneer je de oude golfplaten op hun stal vervangt. En scherm het asbesthoudend afval van een slooppand goed af, zodat katten er niet gaan rondneuzen. Gevaar voor planten Planten […]

Lees verder…

Hoe kan ik asbest herkennen?

Asbest herkennen

Asbest komt vaker voor dan je denkt. Het zit in golfplaten, kunstmarmer, gevelpanelen, bloembakken, vloertegels, enz. Benieuwd hoe je asbesthoudende materialen identificeert? Dan zijn er verschillende herkenningsmethoden: Productiejaar nakijken Het productiejaar geeft een eerste aanwijzing. Sinds 1945 is asbest veelvuldig gebruikt in de bouwsector (en andere toepassingen). Heb je bijvoorbeeld een dak in kunstleien of golfplaten dat geplaatst werd voor 1995? Dan bestaat dit vrijwel zeker uit asbest. Sinds 1998 is er in Vlaanderen een verbod op de productie en verkoop van asbesthoudende materialen. Productaanduidingen Heb je golfplaten of leien met de aanduiding AT, NF of CAF, dan bevatten die asbest. Vind je de code AF, NT, AFM, NA, AP of AV terug? Dan mag je ervan uitgaan dat het materiaal veilig is. Je kan ook informatie opvragen bij de fabrikant. Of bekijk de factuur/technische fiche van het materiaal. Die bevat vaak nuttige info. Laboanalyse Tenslotte is er nog de laboanalyse. Dit is de enige manier om 100% zeker te zijn dat het materiaal al […]

Lees verder…

Asbest in mijn huurwoning, wat nu gedaan?

Aars asbest huurwoning

Stel; je woont al enkele weken in een nieuwe huurwoning, maar plots ontdek je dat er asbest in het gebouw aanwezig is. Wat doe je dan? Moet dit zo snel mogelijk verwijderd worden? En wie betaalt deze kosten? De antwoorden op al deze vragen lees je hieronder. Is een melding verplicht? In theorie is de verhuurder niet verplicht om de huurder op de hoogte te brengen van asbest in de woning. Toch is dit wel een goed idee. Indien de huurders na enkele jaren last hebben van gezondheidsproblemen door het asbest, kunnen ze een schadevergoeding eisen bij de eigenaar. Moet de verhuurder het asbest verwijderen? Is het materiaal in goede staat en vormt het geen direct gevaar, dan is men niet verplicht om het asbesthoudend materiaal te verwijderen. Toch is een preventieve asbestverwijdering een goed idee. Zo voorkom je een heleboel problemen. Indien er sprake is van gevaar voor de gezondheid van de huurders – bijvoorbeeld bij losgebonden asbest – dan moet de verhuurder dit […]

Lees verder…

Hoeveel kost een asbestanalyse?

A.A.R.S. Asbest removal

Benieuwd of een materiaal al dan niet asbest bevat? Dan raden we aan om een professionele analyse te laten uitvoeren. Enkel op deze manier ben je 100% zeker. Een asbestanalyse bestaat uit twee stappen: Staalname. We verwijderen een klein stukje van het materiaal en brengen dit naar een erkend laboratorium. Asbesttest. In het labo gebruikt men een polarisatiemicroscoop en/of chemische proeven om te bepalen of het materiaal asbest bevat. Is de uitkomst positief? Dan plannen we graag een asbestverwijdering in. Prijs van een asbestanalyse De kostprijs van een asbestanalyse start vanaf €145, excl. btw. Hierin is alles inbegrepen; verplaatsingen, staalname en laboanalyse. Voor bijkomende asbesttesten is er natuurlijk een meerprijs. Prijs van een complete asbestinventaris Je kan ook een stapje verder gaan en een asbestinventaris opmaken. In dit geval wordt het volledige gebouw gecontroleerd. Een asbestinventaris bij A.A.R.S. is bijzonder scherp geprijsd. Deze service start vanaf €350, excl. btw. Contacteer ons voor een offerte op maat. Soms is er geen asbesttest nodig In sommige gevallen […]

Lees verder…