Hoe wordt asbest afgevoerd?

Logo A.a.r.s.

Asbest verwijderen is één ding. Daarna is er nog een verwerking nodig. Dat mag enkel gebeuren door een erkend verwerkingsbedrijf. Voordat we het asbest afvoeren naar zo’n vergunde stortplaats, zijn er nog allerlei voorbereidingen nodig. Niet alleen op technisch vlak, maar ook administratief. Verschillende vereisten Goed om te weten: de vereisten voor de afvoer van asbest verschillen van provincie tot provincie. Klaarmaken voor transport Door schokken tijdens het transport zouden asbestvezels kunnen vrijkomen. Daarom brengen we bij cementgebonden asbest eerst een dubbele verpakking aan. Losse asbest krijgt een dubbele stofdichte verpakking. Die wordt ontlucht om het risico op scheuren te voorkomen. Op deze verpakking komt nog een etiket. Die geeft duidelijk aan dat het om asbesthoudend afval gaat. Transport Het afval voeren we af naar een vergunde inrichting voor het verwerken van asbesthoudende afvalstoffen. Afhankelijk van het type asbest moet dit in een gesloten container gebeuren. […]

Lees verder…