Asbestattest: Hoe pak ik dit nu best aan?

Vermoedelijk asbest in je woning? Kies eerst voor een asbestinventaris, pas dan voor een asbestattest.    Sinds november 2022 moet je verplicht over een asbestattest beschikken als je een woning verkoopt die ouder is dan 2001. Veel woningen die dateren van voor deze bouwdatum, bevatten asbesthoudende materialen. Asbest komt in tal van gedaanten voor, zowel in losse vorm als hechtgebonden. Het is niet altijd eenvoudig om de aanwezigheid van asbest vast te stellen. Ook het correct inschatten van de mogelijke asbestrisico’s vereist de nodige expertise. Als erkende asbestverwijderaar A.A.R.S adviseren wij om bij een toekomstige verkoop eerst een asbestinventaris te laten opmaken. Op basis hiervan kan je eventuele asbesthoudende materialen correct laten verwijderen. Vervolgens kan je een asbestattest aanvragen, waarna je met een gerust hart je woning kan verkopen. Contacteer ons voor een asbestinventaris.    Wie zijn huis wil verkopen, hoopt hiervoor een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen. Als verkoper heb je er dan ook alle belang bij om je woning in optimale conditie […]

Lees verder…