Hoe werkt een hermetische zone en wanneer wordt het gebruikt?

Hermetische zone
Wanneer is een hermetische zone nodig?

Een hermetische zone (afgekort: HZ) wordt gebouwd rond materiaal met asbest dat niet verwijderd kan worden zonder te beschadigen. Een voorbeeld hiervan kan je zien bij deze realisatie. Hier gaat het over asbest kalkisolatie rond chauffagebuizen. De ruimte wordt hermetisch geplastificeerd en goed afgeplakt, voordat men begint aan de saneringswerken.

Asbest verwijderen

Asbest kan je niet zomaar kuisen, het is zeer licht. Asbest is lucht gedragen, dit wil zeggen dat asbest zich gemakkelijk via de lucht verplaatst.

Om asbest uit de lucht te halen, werken we met luchtwissels. We trekken verse/schone lucht in de zone en de met asbestvervuilde lucht zuigen we op door middel van een extractor met een HEPA-filter te gebruiken. Door meer lucht uit de zone te trekken, dan dat we binnen laten, creëren we onderdruk. Hierdoor kunnen de asbestvezels nooit naar buiten.
Tijdens deze werken worden er alsnog labometingen gedaan buiten de zone. Zo zijn we er helemaal zeker van dat er geen asbest ontsnapt tijdens de werken.

Wat gebeurt er na de werken?

Na de saneringswerken zal het labo als eerste de zone ingaan, om opnieuw metingen te doen. Als het labo vaststelt dat de zone asbestvrij is, dan kan de zone vrijgegeven en gedemonteerd worden. Als er nog asbest aanwezig is, dan zullen de saneringswerken hervat worden tot alle asbest volledig weg is.