Hoe werkt een hermetische zone en wanneer wordt het gebruikt?

Hermetische zone

Wanneer werken we met een hermetische zone voor het verwijderen van asbest? 

In bepaalde specifieke gevallen moeten we als erkende asbestverwijderaar werken met een afgesloten hermetische zone om het aanwezige asbest op een veilige manier te verwijderen. Deze hermetische zone verhindert dat asbestvezels vrijkomen en rondzweven in de ruimte tijdens de zorgvuldige afbraakwerken. 

 

Het is verplicht om met een hermetische zone te werken wanneer we onmogelijk zonder beschadigingen het asbest kunnen verwijderen. Zonder hermetische zone zou deze beschadiging leiden tot rondzwevende asbestvezels die – bij ontbreken van passende beschermingsmaatregelen – kunnen worden ingeademd. Zo is bijvoorbeeld het creëren van een hermetische zone noodzakelijk wanneer we asbesthoudende kalkisolatie (ongebonden asbest) verwijderen rond verwarmingsbuizen.

 

Hoe creëren we een hermetische zone?  

Een hermetische zone maken we door een afgebakend werkgebied dubbel te plastificeren en luchtdicht af te plakken. Hierdoor kunnen er geen asbestvezels ontsnappen. Deze hermetische zone wordt zorgvuldig opgebouwd vooraleer we het asbest verwijderen. 

 

Naast het creëren van een luchtdichte hermetisch afgesloten zone, nemen we nog een bijkomende voorzorgsmaatregel. Zo zuigen we verse lucht naar binnen. De met asbestvezels vervuilde lucht zuigen we op. De asbestvezels vangen we op in een filter. We halen meer lucht uit de hermetische  zone dan dat we naar buiten laten, waardoor er een onderdruk ontstaat. Hierdoor kunnen de asbestvezels onmogelijk naar buiten. Om absolute zekerheid te hebben dat dit niet gebeurt, voeren we tijdens de asbestverwijdering labometingen uit buiten de hermetisch afgesloten werkzone.   

 

Waarom een luchtdichte werkruimte?  

Wanneer we zonder een extra hermetische zone asbest zouden verwijderen met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, dan zouden er onvermijdelijk asbestvezels vrijkomen in de ruimte. Het is onmogelijk om deze vezels met traditionele poetsmiddelen te verwijderen. Asbest is bijzonder licht en zweeft makkelijk rond. Daarom werken we in onze hermetische zone met luchtspoelingen en permanente luchtwisseling. 

 

Wat na het verwijderen van het asbest?  

Vooraleer de ruimte na de asbestverwijdering opnieuw wordt vrijgegeven voor normaal gebruik, voeren labo’s nog zorgvuldige luchtmetingen uit. Pas wanneer de metingen aantonen dat de ruimte volledig asbestvrij is, mag de hermetische zone gedemonteerd worden én geven we de ruimte opnieuw vrij.  

 

Meer weten over het verwijderen van asbest met behulp van een hermetische zone? Contacteer de erkende asbestverwijderingsspecialisten van A.A.R.S.