Mag ik regenwater met asbestvervuiling gebruiken?

Asbest regenwater

Asbestvezels zijn niet alleen gevaarlijk tijdens de verwijdering van asbesthoudende materialen. Er zijn nog andere blootstellingen mogelijk. Zoals regenwater. 

Hoe komt asbest in regenwater terecht? 

Stel: je hebt een dak met asbesthoudende golfplatenTijdens een fikse bui loopt het regenwater via deze dakbedekking naar een regenput. Ongewild komen er asbestvezels in het water terecht. Zeker wanneer de golfplaten in slechte staat zijn 

Is dat gevaarlijk? 

In eerste instantie is dat geen probleem, omdat de asbestvezels gebonden zijn aan waterdruppels. 

Maar wat als je regenwater uit de put haalt om je moestuin of gazon te besproeien? Na verloop van tijd droogt het water op. De asbestvezels blijven dan achter op de groenten en grassprieten. Bij een windstoot kunnen ze samen met opvliegend stof je longen binnendringen – met alle gevolgen van dien.  

Hergebruik is geen goed idee 

De blootstelling zal niet erg groot zijn. Toch is het best om elk contact met asbestvezels – hoe klein dan ook – te vermijden.  

Wees dus voorzichtig. Gebruik regenwater dat vervuild is met asbest niet voor de besproeiing van je tuinhet wassen van je auto of in de wasmachine.  

Wil je toch inzetten op regenwaterrecuperatie? Dan pak je de oorzaak van de asbestvervuiling aan. Zo is er geen kans op besmetting.