Waarom is asbest zo gevaarlijk?

A.a.r.s. Asbest verwijderen

Iedereen weet dat asbest gevaarlijk is voor je gezondheid. Maar waarom is dat precies? In dit artikel nemen we een kijkje naar de oorzaak van asbestziektes en de verschillende gezondheidsrisico’s.

Het gevaar van asbestvezels

Het gevaar van asbest zit in de asbestvezels. Die kunnen in de lengte splitsen tot fijne, met het oog onzichtbare draadjes. Wanneer je ze inademt, dringen ze tot diep in de longen door. Daar veroorzaken ze ontstekingen. De ontstekingsreactie leidt tot de vorming van asbestlichaampjes, waardoor de longen minder soepel werken.

Gezondheidsrisico’s

De gezondheidsrisico’s variëren sterk, gaande van kortademigheid tot overlijden. Dit hangt af van de intensiteit en duur van de blootstelling.

Een overzicht van de grootste gevaren:

Longen

Het inademen van asbestvezels is de meest gevaarlijke blootstelling. De grootste vezels blijven in de neus en keel hangen, maar de fijnste vezels dringen tot in de luchtwegen door. Ze kunnen zelfs doorheen de longblaasjes in de bloedbaan terechtkomen.

Voorbeelden van asbestziekten in de longen:

  • Pleurale plaques: verdikkingen van het longvlies. Meestal geen verlies van longfunctie. Vraagt geen medische behandeling.
  • Exsudatieve pleuritis: ontsteking van het longvlies met vochtuitstortingen. De klachten beperken zich tot borstpijn, koorts en vermoeidheid. Kan mogelijks spontaan verdwijnen.
  • Diffuse pleuraverdikkingen: verdikking van het longvlies door littekenweefsel. Zorgt voor verminderde longcapaciteit en pijnlijke ademhalingen.
  • Asbestose: door bindweefsel beginnen de longen langzaam te verstijven, waardoor zuurstofopname steeds moeilijker wordt. Symptomen zijn kortademigheid, hoesten, grauwe gelaatskleur, vermagering, enz. Heeft meestal een dodelijke afloop.
  • Kanker: blootstelling aan asbest kan ook leiden tot een kwaadaardige kanker in het strottenhoofd, in het borstvlies of in de longen.

Wist je dat asbest de tweede grootste oorzaak van longaandoeningen is, na roken? Deze twee hebben zelfs een versterkend effect. Rokers die blootgesteld werden aan asbest hebben een veel grotere kans op longkanker dan rokers zonder asbestblootstelling.

Maag en darmen

Ook een opname van asbestvezels via het maagdarmstelsel is mogelijk. Bijvoorbeeld via het drinkwater. Dit is niet schadelijk.

Huid

Herhaaldelijk contact met asbestvezels kan irritaties veroorzaken. Soms ontstaan asbestwratten. Dat zijn goedaardige gezwellen rond een gepenetreerde asbestvezel. Ze zijn ongevaarlijk.

Hoe groot is de kans om ziek te worden?

Asbestziekten komen voornamelijk voor bij mensen die langdurig blootgesteld zijn aan hoge concentraties asbestvezels, zoals asbestwerkers, loodgieters, elektriciens, dakdekkers, enz.

Algemeen geldt:

  • Des te hoger de concentratie, des te hoger het risico
  • Des te kleiner de vezel, des te groter het risico
  • Des te langer de blootstelling, des te groter het risico

Wanneer komen de eerste klachten?

Er is een erg lange tijd tussen de ‘besmetting’ en de eerste klachten. Doorgaans verschijnen duidelijke tekens van ziekte tussen de 10 en 30 jaar na blootstelling.