Hoe werkt een hermetische zone en wanneer wordt het gebruikt?

Hermetische zone

Wanneer werken we met een hermetische zone voor het verwijderen van asbest?  In bepaalde specifieke gevallen moeten we als erkende asbestverwijderaar werken met een afgesloten hermetische zone om het aanwezige asbest op een veilige manier te verwijderen. Deze hermetische zone verhindert dat asbestvezels vrijkomen en rondzweven in de ruimte tijdens de zorgvuldige afbraakwerken.    Het is verplicht om met een hermetische zone te werken wanneer we onmogelijk zonder beschadigingen het asbest kunnen verwijderen. Zonder hermetische zone zou deze beschadiging leiden tot rondzwevende asbestvezels die – bij ontbreken van passende beschermingsmaatregelen – kunnen worden ingeademd. Zo is bijvoorbeeld het creëren van een hermetische zone noodzakelijk wanneer we asbesthoudende kalkisolatie (ongebonden asbest) verwijderen rond verwarmingsbuizen.   Hoe creëren we een hermetische zone?   Een hermetische zone maken we door een afgebakend werkgebied dubbel te plastificeren en luchtdicht af te plakken. Hierdoor kunnen er geen asbestvezels ontsnappen. Deze hermetische zone wordt zorgvuldig opgebouwd vooraleer we het asbest verwijderen.    Naast het creëren van een luchtdichte hermetisch afgesloten zone, nemen […]

Lees verder…

Welke beschermende kledij is nodig bij een asbestverwijdering?

Asbest herkennen

Asbest brengt allerlei gezondheidsrisco’s met zich mee. Een asbestverwijdering is dus niet zonder gevaar. Daarom moeten onze medewerkers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen. Hiermee wordt een blootstelling aan schadelijke asbestvezels vermeden.  Wist je dat…  … bij werken in een hermetisch afgesloten zone de volledige outfit op het einde van de dag wordt weggesmeten? Dan hebben we het niet allen over de handschoenen, maar ook over T-shirts en ondergoed. Dat is een van de redenen waarom een asbestverwijdering niet goedkoop is.     Tyvek overall  Een Tyvek overall zorgt voor een eerste beschermlaag. Deze wegwerpoverall bestaat uit polyethyleen, en is daarmee licht (voor een maximale bewegingsvrijheid) maar tegelijkertijd stevig.  Deze overalls hebben een aansluitende kap. Daarnaast worden ze aan de enkels en polsen afgetapet, zodat er zeker geen asbestvezels doordringen.   Mondmasker  Afhankelijk van het type asbest dat we verwijderen, kiezen we voor een mondmasker of een volgelaatmasker.   Deze maskers zijn uitgerust met een P3-filter:  P1: tegen stof en rook die geen verandering teweegbrengt in de structuur van de ademhalingswegen (bv. steengruis, houtsplinters, enz.).  P2: tegen schadelijke stoffen die de ademhalingswegen […]

Lees verder…

Wat gebeurt er met asbest als het verwijderd is?

Asbest verwijderen

Je staat er niet vaak bij stil, maar de asbestverwijdering is slechts de helft van het werk. Nadien moet het afval naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf gebracht worden, die het onschadelijk maakt. Stap 1: transport Klassiek sloopafval mag je simpelweg in een container dumpen en naar een sorteercentrale brengen. Voor asbestafval is dit verboden. Het transport is streng geregeld, en wordt later waarschijnlijk in de ADR-wetgeving opgenomen (een Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg). Je moet dus aan strikte voorwaarden voldoen. Een overzicht: Het asbestafval krijgt eerst een dubbele stofdichte verpakking Op de verpakking komt een asbestlabel Afhankelijk van het type asbest gebeurt het transport in een gesloten container De wetgeving omtrent het transport van asbestafval verschilt van provincie tot provincie Leer meer over het afvoeren van asbest > Stap 2: verwerking Asbest verwerken doen we niet zelf. Hiervoor zijn gespecialiseerde firma’s nodig. Die hebben de juiste machines, technische knowhow en milieuvergunningen. In Vlaanderen zijn er slechts enkele onderneming die asbest […]

Lees verder…

Asbest in mijn huurwoning, wat nu gedaan?

Aars asbest huurwoning

Stel; je woont al enkele weken in een nieuwe huurwoning, maar plots ontdek je dat er asbest in het gebouw aanwezig is. Wat doe je dan? Moet dit zo snel mogelijk verwijderd worden? En wie betaalt deze kosten? De antwoorden op al deze vragen lees je hieronder. Is een melding verplicht? In theorie is de verhuurder niet verplicht om de huurder op de hoogte te brengen van asbest in de woning. Toch is dit wel een goed idee. Indien de huurders na enkele jaren last hebben van gezondheidsproblemen door het asbest, kunnen ze een schadevergoeding eisen bij de eigenaar. Moet de verhuurder het asbest verwijderen? Is het materiaal in goede staat en vormt het geen direct gevaar, dan is men niet verplicht om het asbesthoudend materiaal te verwijderen. Toch is een preventieve asbestverwijdering een goed idee. Zo voorkom je een heleboel problemen. Indien er sprake is van gevaar voor de gezondheid van de huurders – bijvoorbeeld bij losgebonden asbest – dan moet de verhuurder dit […]

Lees verder…

Hoeveel kost een asbestanalyse?

A.A.R.S. Asbest removal

Benieuwd of een materiaal al dan niet asbest bevat? Dan raden we aan om een professionele analyse te laten uitvoeren. Enkel op deze manier ben je 100% zeker. Een asbestanalyse bestaat uit twee stappen: Staalname. We verwijderen een klein stukje van het materiaal en brengen dit naar een erkend laboratorium. Asbesttest. In het labo gebruikt men een polarisatiemicroscoop en/of chemische proeven om te bepalen of het materiaal asbest bevat. Is de uitkomst positief? Dan plannen we graag een asbestverwijdering in. Prijs van een asbestanalyse De kostprijs van een asbestanalyse start vanaf €145, excl. btw. Hierin is alles inbegrepen; verplaatsingen, staalname en laboanalyse. Voor bijkomende asbesttesten is er natuurlijk een meerprijs. Prijs van een complete asbestinventaris Je kan ook een stapje verder gaan en een asbestinventaris opmaken. In dit geval wordt het volledige gebouw gecontroleerd. Een asbestinventaris bij A.A.R.S. is bijzonder scherp geprijsd. Deze service start vanaf €350, excl. btw. Contacteer ons voor een offerte op maat. Soms is er geen asbesttest nodig In sommige gevallen […]

Lees verder…

Waarom is asbest zo gevaarlijk?

A.a.r.s. Asbest verwijderen

Iedereen weet dat asbest gevaarlijk is voor je gezondheid. Maar waarom is dat precies? In dit artikel nemen we een kijkje naar de oorzaak van asbestziektes en de verschillende gezondheidsrisico’s. Het gevaar van asbestvezels Het gevaar van asbest zit in de asbestvezels. Die kunnen in de lengte splitsen tot fijne, met het oog onzichtbare draadjes. Wanneer je ze inademt, dringen ze tot diep in de longen door. Daar veroorzaken ze ontstekingen. De ontstekingsreactie leidt tot de vorming van asbestlichaampjes, waardoor de longen minder soepel werken. Gezondheidsrisico’s De gezondheidsrisico’s variëren sterk, gaande van kortademigheid tot overlijden. Dit hangt af van de intensiteit en duur van de blootstelling. Een overzicht van de grootste gevaren: Longen Het inademen van asbestvezels is de meest gevaarlijke blootstelling. De grootste vezels blijven in de neus en keel hangen, maar de fijnste vezels dringen tot in de luchtwegen door. Ze kunnen zelfs doorheen de longblaasjes in de bloedbaan terechtkomen. Voorbeelden van asbestziekten in de longen: Pleurale plaques: verdikkingen van het longvlies. Meestal […]

Lees verder…

Asbest verwijderen: hoeveel kost dat?

Asbest verwijderen op dak

Asbest is slecht voor je gezondheid. Dat is al lang geen geheim meer. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor om asbesthoudende materialen uit hun woning te verwijderen. Maar hoeveel kost dat nu precies? Wat bepaalt de kostprijs van een asbestverwijdering? De totale kostprijs is opgebouwd uit volgende elementen: Voorbereiding werf Verbruikersmateriaal Saneringswerken Labokosten Stortkosten Opkuis werf Voorbereiding Voordat we effectief met de verwijdering van het asbest beginnen, moeten we de locatie eerst voorbereiden. Met de juiste veiligheidsmaatregelen – denk bijvoorbeeld aan een hermetische afsluiting met plastic – voorkomen we dat asbesthoudend stof zich verspreidt. Verbruikersmateriaal Asbest is gevaarlijk. Daarom moeten onze werknemers zichzelf optimaal beschermen. Sommige beschermingsmiddelen zijn slechts één keer bruikbaar, zoals een Tyvek-overall, maskers, luchtfilters, enz. Sanering Daarna zijn er de saneringswerken zelf. Alle materialen worden zorgvuldig verwijderd, klaargemaakt voor transport en naar een verwerkingsbedrijf gebracht. De prijs hangt af van het type materiaal (isolatiepanelen, spuitasbest, asbestcement, …) en de hoeveelheid. Labokosten Tijdens de werkzaamheden voeren we regelmatig metingen uit. Zo controleren we […]

Lees verder…