Wat gebeurt er met asbest als het verwijderd is?

Asbest verwijderen

Je staat er niet vaak bij stil, maar de asbestverwijdering is slechts de helft van het werk. Nadien moet het afval naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf gebracht worden, die het onschadelijk maakt.

Stap 1: transport

Klassiek sloopafval mag je simpelweg in een container dumpen en naar een sorteercentrale brengen. Voor asbestafval is dit verboden. Het transport is streng geregeld, en wordt later waarschijnlijk in de ADR-wetgeving opgenomen (een Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

Je moet dus aan strikte voorwaarden voldoen. Een overzicht:

  • Het asbestafval krijgt eerst een dubbele stofdichte verpakking
  • Op de verpakking komt een asbestlabel
  • Afhankelijk van het type asbest gebeurt het transport in een gesloten container
  • De wetgeving omtrent het transport van asbestafval verschilt van provincie tot provincie

Leer meer over het afvoeren van asbest >

Stap 2: verwerking

Asbest verwerken doen we niet zelf. Hiervoor zijn gespecialiseerde firma’s nodig. Die hebben de juiste machines, technische knowhow en milieuvergunningen. In Vlaanderen zijn er slechts enkele onderneming die asbest mogen verwerken.

In de eerste stap van het verwerkingsproces gaat men de verspreiding van vrije asbestvezels zoveel mogelijk beperken. Afhankelijk van het type asbest (los of hechtgebonden), gebeurt dat op een van deze manieren:

  1. Immobilisatie: het afval cementeren zodat er geen vezels meer kunnen ontsnappen
  2. Verglazing: een totale vernietiging van asbestvezels onder hoge temperaturen (tot wel 1.600 °C)